top of page

Medlemsvillkor och klubbens regler

Välkommen till Stockholms Krav Maga Klubb! För att säkerställa en positiv och respektfull gemenskap för alla medlemmar har vi infört följande regler och villkor. Genom att delta i våra aktiviteter och bli medlem i klubben accepterar du dessa riktlinjer. Vi ber dig vänligen att respektera och följa dessa regler för att skapa en säker och inkluderande miljö.

 1. Användning av Media: Det är strängt förbjudet att fotografera, filma eller på annat sätt spela in medlemmar eller aktiviteter på klubben utan tydligt samtycke från de inblandade. Detta gäller särskilt för minderåriga medlemmar. Användning av bild- eller videomaterial samt information kopplad till klubben eller dess medlemmar i syfte att trakassera eller på annat sätt missbruka är otillåtet.

 2. Respektfullt Beteende: Vi förväntar oss att alla medlemmar behandlar varandra med respekt och värdighet oavsett bakgrund, åsikter eller relationer. Detta inkluderar interaktioner på klubben och under träningspass. Vi värdesätter en positiv och inkluderande atmosfär.

 3. Förbud mot Mobbing och Hotfullt Beteende: All form av mobbing, trakasserier, eller hot är strängt förbjudet på klubben. Vi arbetar för att skapa en trygg och säker miljö för alla medlemmar. Alla former av negativt beteende som strider mot detta mål kommer inte att tolereras.

 4. Träning på Egen Risk: All träning sker på egen risk. Stockholms Krav Maga Klubb och praktiserande/assisterande instruktörer kan inte hållas ansvariga för eventuella skador som kan uppstå under träningen.

 5. Medlemskriterier: För att bli medlem i SKMK måste du:

  • Inte vara dömd enligt brottsbalken.

  • Inte använda droger, doping eller liknande substanser.

  • Inte på något sätt skada klubbens rykte eller instruktörers anseende.

 6. Medlemmarnas Ansvar: Alla medlemmar måste:

  • Ta ansvar för de nya kunskaperna de får.

  • Följa instruktörernas instruktioner.

  • Betala träningsavgiften i tid för att vara en aktiv medlem i klubben.

 7. Skyddsutrustning: Alla medlemmar måste införskaffa följande skyddsutrustning:

  • Tandskydd

  • Skrevskydd

  • Boxningshandskar och benskydd

  • Vit officiell KMG t-shirt

 8. Utrustning och Avgifter: Utrustning kan köpas via klubben till förmånliga priser. Endast vid eventuell skada eller långvarig sjukdom "fryses" träningsavgiften. Läkarintyg krävs. Inga träningsavgifter återbetalas.

 9. Konsekvenser vid Överträdelser: Brott mot dessa regler kan leda till följande konsekvenser:

  • ​​​Tillfällig avstängning medan en utredning genomförs.

  • Permanent uteslutning från klubben efter bekräftelse av överträdelsen.

  • Återkallande av medlemskap.

 

Dessa åtgärder är till för att skydda våra medlemmars säkerhet och trivsel. Vi uppmanar alla att respektera och följa dessa regler för att skapa en positiv och trygg miljö för alla.

Om du har några frågor eller behöver ytterligare förklaringar gällande dessa regler och villkor, är du välkommen att kontakta oss. Vi tackar dig för din medverkan och ditt engagemang för Stockholms Krav Maga Klubb.

bottom of page