top of page
Självförsvar för tjejer/kvinnor

Krav Maga Global har en sektion i sin organisation som arbetar speciellt för tjejer och kvinnor – KMG women’s division. För att kunna instruera i självförsvar för kvinnor måste man som instruktör gå en extra tilläggsutbildning hos KMG för att få en djupare teoretisk och praktisk förståelse för kvinnors omständigheter.

Hos oss på Stockholms Krav Maga Klubb kan vi ordna speciella events med tema självförsvar för kvinnor. Kontakta oss vid intresse!

IMG_20191028_194714_805_edited_edited.jp

Självförsvar för kvinnor innebär att man bland annat har anpassat vissa självförsvarstekniker så att de motsvarar de mer realistiska omständigheter som kvinnor står inför. Som kvinna tränar man mer på att kunna använda sina grundläggande förutsättningar på ett mer fördelaktigt sätt. Man tränar även mycket på att kunna hantera situationer som kvinnor överlag oftare riskerar att hamna i, dvs hotfulla sexuellt relaterade överfall och trakasserier.

Krav Maga träningen syftar till att dels bygga upp sin fysiska styrka och att öva på självförsvarsteknikerna med fler och fler inslag av stressmoment. På det sättet ökar man sannolikheten att kunna hantera och faktiskt agera i hotfulla situationer i det verkliga livet. En annan viktig del av träningen är att arbeta med den mentala styrkan. Det handlar bland annat om att öka sitt självförtroende, sin inre trygghet och tilltro till sin egen förmåga att kunna klara av en viss handling i en särskild situation (self-efficacy). Utöver detta övar man mycket på att kunna använda sin egen aggression i självförsvarssyfte och använda sin röst och sitt kroppsspråk för att på ett tydligt och bestämt sätt markera sina gränser.

insta-1024x720.png
bottom of page