top of page
PXL_20231129_201428997_edited.jpg

Krav Junior

Hos oss på Stockholms Krav Maga Klubb har vi instruktörer som har genomgått den specifika KMG instruktörsutbildningen anpassad för barn. KMG har tagit fram ett speciellt upplägg för barnträningar där fokus främst ligger på att lära barnen anpassade självförsvarstekniker på ett lekfullt och roligt sätt. Barnpassen är oftast väldigt varierande med roliga moment som syftar till att stärka barnens fysiska och mentala förmåga att kunna hantera stressade och potentiellt farliga situationer. Man använder ofta scenario-baserade övningar och lekar som kan likna vardagliga händelser som kan eskalera, t.ex. i skolan, på lekplatsen eller ute på stan med kompisarna. På Stockholms Krav Maga Klubb är det vår prioritering att se till att ditt barn lär sig självförsvar på ett säkert och lekfullt sätt. Vi tränar i en kontrollerad miljö med många skyddsåtgärder för att förhindra olyckor och skaderisker.

Hur ser barnpassen ut?

På barnträningarna övar man mycket på att lära sig känna igen potentiellt farliga situationer, att använda verbalt motstånd och att kunna undvika, förebygga men även försvara sig mot fysisk kontakt, t.ex. mot örfilar, slag, sparkar, olika typer av grepp, kvävning och försök att kasta till marken. Barnen får också lära sig vikten av att snabbt ta sig bort från situationen, be om hjälp hos en vuxen och berätta för sina föräldrar vad som har skett. Mycket fokus läggs även på att öva upp barnens kroppskontroll och balans för att öka sannolikheten att de klarar sig oskadda när de ramlar eller från en olycka, t.ex. genom att öva rullningar och tekniker för att dämpa fall.

Krav Maga som system har även generellt sett mycket fokus på mentala och personlighetsmässiga aspekter – detsamma gäller för barnen också! Barnpassen syftar därför även till att stärka barnens personliga utveckling för att främja deras självförtroende, självdisciplin, integritet, mod och förmåga att fatta beslut i stressiga situationer. Tonvikt läggs även på att barnen ska förstå när man få använda dessa förvärvade kunskaper och vi pratar mycket om att man ska vara varsamma och snälla mot varandra och endast använda självförsvar i absoluta nödfall.

bottom of page