top of page
Eyal.jpg

"Don't do a technique 5 times and ask instructors what's next.
Do it 500 times and wait for instructor to tell you to stop!"

Vårt instruktörsteam

Instruktörerna på Stockholms Krav Maga klubb har alla genomgått en instruktörsutbildning via Krav Maga Global (KMG). Det är marknadens bästa och hårdaste utbildning då den med sina 190 timmar är den längsta som finns idag i Sverige samt internationellt. Förutom grundutbildningen finns det många möjligheter till kompetensutveckling och ett flertal påbyggnadsutbildningar, t.ex. kids instructor course och women instructor course. Alla godkända KMG instruktörer har även ett krav på sig att varje år delta i ett visst antal instruktörsuppdateringar för att behålla sin licens. Vårt mål är att ge dig ett högt utbildat och vänligt team av instruktörer som kan hjälpa dig att lära Krav Maga.

Dima Ten

Huvudinstruktör

Dima är en av grundarna till Stockholms Krav Maga Klubb och klubbens huvudinstruktör. Han har tränat Krav Maga aktivt sedan 2011 och har sedan dess genomfört ett flertal instruktörsutbildningar, t.ex. Women Instructor Course och Kids Instructor Course. Tack vare sina yrkesmässiga erfarenheter inom den operativa säkerheten kan Dima på ett realistiskt sätt göra träningen så levande och verklighetsbaserad som möjligt. Dima är väldigt pedagogisk i sitt instruerande och strävar alltid efter att skapa en djupare förståelse hos sina elever

Aoi Yamamoto

Instruktör

Aoi is the first female KMG instructor in Stockholm. She is also the first KMG instructor from Japan. She has been actively training Krav Maga since 2014 and has completed a number of instructor courses, such as Women Instructor Course and General Instructor Course. With the qualifications of being a woman and civil instructor she has the knowledge of how to deal with difficult situations in real life. She has successfully held a number of seminars for people of all ages and female focused groups. She was also invited to KMG Japan to hold a workshop for women.

eviin.jpg

Evin Soleymanpour

Instruktör

Evin har tränat Krav Maga aktivt sedan 2014. Hon genomförde sin instruktörsutbildning år 2019 i Israel hos Eyal Yanilov, grundaren till Krav Maga Global. Tack vare detta har Evin utvecklat sina färdigheter och fått många värdefulla erfarenheter som hon gärna använder under sina träningar. Evin instruerar med målsättningen att hjälpa andra utvecklas och känna sig trygga i sig själva, oavsett situation. Hennes målsättning är att stärka den mentala och fysiska styrkan hos varje elev. Utöver detta arbetar Evin som läkare och förhoppningen är att hon ska bli akutspecialist.

Goran Marinčić

Instruktör

Mer info kommer!

Goran_1_edited.png
DJ_edited.jpg

Candong Yang

Instruktör

Mer info kommer!

Kristian Erikkson

Ordförande för KMG Sverige

Kristian är ordförande för Krav Maga Global Sverige och har ett övergripande ansvar över Sveriges alla KMG klubbar och instruktörer. Han har varit en stor och viktig del i grundandet av Stockholms Krav Maga Klubb. Därutöver driver han framgångsrikt sin egen KMG klubb i Örebro. Kristian har en lång erfarenhet inom bevaknings- och säkerhetsbranschen och har varit instruktör i över 10 år.

bottom of page