top of page
eeeyal.jpg

Om Krav Maga Global

Krav Maga passar alla, oavsett ålder och kön, och alla tekniker kan utföras utan större hänsyn till kläder, skor eller andra saker som utövaren kan tänkas bära. På samma sätt har miljön ingen större betydelse för vilken teknik som används.

Krav Maga Global (KMG)

Krav Maga Global (KMG) kommer från det autentiska självförsvarssystemet som ursprungligen skapades av Imi Lichtenfeld och som under 1940-talet användes endast av militären i Israeli Defense Force. Systemet utvecklades sedan under 1960-talet till att bli anpassat även för civila människor och spreds sedan världen över. Det är ett praktiskt och taktiskt system som lär dig hur du förebygger, hanterar och övervinner alla typer av hot och våld. Krav Maga kännetecknas av att det är enkelt, naturligt och effektivt och betraktas som nutidens mest effektiva och lösningsorienterade självförsvarssystem.

Systemet är officiellt utvecklat i Israel av Imi Lichtenfeld under realistiska former och i skarpa situationer. Detta betyder att det inte finns något hokus pokus – bara självförsvar. Idag vidareutvecklas Krav Maga av Eyal Yanilov, som är Imis utvalda efterträdare.

De lösningar som finns i Krav Maga blir hela tiden testade, ändrade och förbättrade så att de matchar de hot och angrepp som är mest aktuella idag. Systemet används av många professionella myndigheter och institutioner.

Några få referenser från andra länder:
Israels Militär (I.D.F), polisen i bland annat Israel, USA, Storbritannien, FBI, CIA, US Coast Guard, polisen i Finland och Sverige, Finska Fallskärmsjägarna, Finsk militärpolis, DEA (Drug Enforcement Agency), Serbian Counter Terror units med flera. Mer info: 
Krav Maga Global and Krav Maga Sweden

KMG Logo

Genom träning lär Krav Maga utövaren att uppfatta och reagera på en potentiellt farlig situation och därmed ha kontroll på sig själv, sina motståndare och sin omgivning. Krav Maga förbereder utövaren på alla tänkbara scenarion, och lär denne att dra nytta av omgivningen. Mental beredskap, konflikthantering och hantering av situationer med hög stressnivå tränas i stor utsträckning då dessa element är essentiella för att kunskaperna ska fungera i verkligheten.

Krav Maga finns indelad i fyra typer:

 • Civil

 • Polisiär

 • Militär

 • Personskydd (V.I.P).​

 

Som professionell brukare av Krav Maga (polis, militär, personskydd) blir man bland annat tränad i:

 • Taktiskt bruk av skyddsvapen, kniv, batong, tårgas/pepparspray osv

 • Närkamp, spontana situationer, när användandet av vapen ej är möjligt/lagligt/önskvärt

 • Grepp, kast och lås, kontroll och transport av misstänkta/anhållna.

 • Genomsökning av personer, fordon, byggnader och terräng

 • Israeliskt taktiskt skydd som supplement till de lösningar som redan används.

 • Antiterrorismmetoder och gisslansituationer

 • Taktisk- och progressiv körning
   

Generellt tränas alla utövare av Krav Maga i samma grundläggande tekniker oavsett vilken gren man tillhör. Fokus ligger på tillvägagångssättet, hur situationer ska hanteras för att nå det önskade resultatet.

bottom of page