top of page
grading.jpg

Krav Maga Global Graderingssystem

KMG Graderingssystem

KMG-elever kan gradera sig inom Krav Maga Global organisationen. Att gradera från en nivå till en nästa på Practitioner-nivåerna kräver minst ett halvt års regelbunden träning innan en elev får gradera. Graduate-nivåerna kräver ett halvår till ett års regelbunden utbildning mellan nivåer, och expertnivåer kräver ett till fem år eller regelbunden utbildning för att gå från en expertnivå till nästa.

 

KMG: s graderingssystem är indelad i 18 nivåer:

 

Practitioner 1 till 5
Graduate 1 till 5
Expert 1 till 5
Master 1 till 3

 

Practitioner (P) är där studenten börjar sin resa som Krav Maga-utövare. På denna nivå lär sig eleverna varje teknik steg för steg och tillämpar de grundläggande principerna som de har lärt sig. Practitionernivåerna täcker alla grundläggande tekniker som används i Krav Maga, försvar mot vanliga attacker (spark, slag, strypningar, etc.) från stående och på marken, försvar mot slagträn och knivattacker, grundläggande tredje parts skydd och mjuka (icke våldsamma) lösningar. Eleverna lär sig också korrekt beslutsfattande och taktik för flera scenarion med flera angripare.

 

Graduate (G) nivåer är där eleverna går in i "Fighter" mentalitet. De har då kunnat visa korrekt teknik och har förmågan att bättre fatta beslut när de är under stress. På dessa nivåer introduceras eleverna till svårare och komplicerade scenarier, baserade på de grundläggande teknikerna i Practitioner-nivåerna. Eleverna lär sig mer avancerade tekniker och slag/spark-kombinationer, försvar mot olika vapenattacker och skjutvapenhot, olika utgångspositioner och beredskapstillstånd, hantering av olika problem och situationer. Alla KMG-instruktörer måste vara minst G-nivå för att få undervisa.

Expertnivåer (E) är kända som "Warrior"-stadiet. Detta innebär att en utövare på expertnivå med enkelhet kan gå från ett försvar till nästa utan att tveka under oförutsägbara hot. De kan också visa starka färdigheter i kampstrategier. Gradering av expertnivåer är endast på inbjudan från organisationen och varje expertnivå har andra specifika krav förutom själva graderingen för varje nivå.

Krav på graderingen

Under varje gradering måste eleverna åtminstone få godkänt på en viss procent  av alla tekniker de uppvisar. Elever bör notera att medlemskap i en KMG-anknuten klubb inte garanterar behörighet för att gradera. Vi kräver att alla instruktörer godkänner eleverna separat för gradering, om de uppfyller kraven.

 

Tack vare de stränga kraven på färdigheter och kvalifikationer per nivå säkerställer vi att KMG-eleverna har gedigna självförsvars-och kampförmågor när de fortsätter träna. I slutändan är vårt mål inte bara att tilldela en grad eller ett certifikat, utan att se till att eleverna har fått med sig verkliga färdigheter och förmågor. Vi förväntar oss att alla KMG-elever ska ha god karaktär och personlig disciplin och visa respekt för sin klubb, instruktörerna, medstudenterna och samhället i allmänhet.

 

KMG-pass, alla med ett unikt identifikationsnummer, utfärdas också till elever som graderar hos oss. Det är en loggbok där olika typer av information kan dokumenteras. Den visar vilken klubb en elev tillhör, vilka kurser de har gått, vilka seminarier och workshops de har gått och vad deras nuvarande grad är.

Krav Maga patches för vuxna
Krav Junior patches
bottom of page